Var noga med säkerheten vid extrema byggen

Har ditt byggföretag fått i uppdrag att bygga en idrottsarena? Grattis, det är ett både prestigefullt och spännande jobb. När det gäller idrottsarenor är det emellertid extra viktigt att vara noga med säkerheten. Dels ska arenan vara säker för både åskådare och idrottsutövare, men inte minst för de som arbetar med att bygga arenan. I den här texten behandlas den sista punkten, det vill säga säkerhet för byggarbetarna.

För att ett bygge ska fungera på ett bra sätt är säkerhet a och o. De som arbetar på ditt byggföretag bör kunna gå till arbetet och känna sig säkra på att de inte kommer att skada sig under bygget. Vanliga olyckor på byggarbetsplatser är bland annat fallolyckor och olyckor som sker på grund av begränsad synlighet.

Säkra dina anställda

När du äger ett byggföretag är det upp till dig att hålla dina anställda säkra. Du bör till exempel se till att det är bra sikt på platsen som ni arbetar på. Arbetar ni kvällstid kan det vara bra med så kallade blixtljus, även kallade saftblandare. Här kan du köpa blixtljus på nätet för att säkra arbetsplatsen. Det kan också vara bra att utrusta arbetsfordon med blixtljus för att förhindra att någon privatperson kommer i vägen för dem.

Vid arbete med en idrottsarena är det också vanligt att arbeta på höga höjder. Här bör du som arbetsledare vara medveten om att fallolyckor är mycket vanliga i byggbranschen. När dina anställda ska arbeta på hög höjd är det därför viktigt att förse dem med rätt typ av skyddsutrustning, till exempel selar och linor. Tänk också på att den som åker upp i en sky lift bör vara utrustad med fallskydd. Vidare är det bra att tänka på att alla som arbetar på ditt företag är utrustade med rätt sorts kläder och utrustning, till exempel skor med stålhätta och bra arbetskläder.

Snåla inte med säkerheten

Som företagare kan det ibland vara frestande att spara in på saker för att tjäna mer. Det är dock viktigt att du inte gör det. Dels är det illojalt mot dina anställda och dels kan det föra med sig höga kostnader. En idrottsarena har en hög budget, något som gör att du verkligen har råd att investera i säkerheten. Dina anställda kommer också att uppskatta att du är mån om dem.